Quy chuẩn in biểu mẫu xuất kho là gì?

Biểu mẫu xuất kho, hay còn gọi là phiếu xuất kho là một loại ấn phẩm sử dụng rộng rãi trong các hoạt động kinh doanh, dùng làm văn bản để theo dõi số lượng hàng hóa, vật tư đã xuất cho các bộ phận nào hoặc các công ty khác.Tại sao biểu mẫu xuất kho lại đóng vai trò...