3 phương pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi

Chất thải trong chăn nuôi là vấn đề “đau đầu” cần phải giải quyết khi ngành chăn nuôi có sự tăng trưởng vượt bậc như hiện nay. Có khác nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để giải quyết vấn đề chất thải trong chăn nuôi, nhưng nhìn chung có 3 phương pháp được ứng...

Tìm hiểu về xử lý nước thải trong chăn nuôi heo

Theo tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo, nếu không có biện pháp thu gom và xử lý chất thải trong chăn nuôi heo một cách hiệu quả sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người, vật nuôi và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt là các virus biến thể từ các...